Над 2 млн. чужденци са посетили България през юли като една четвърт от тях са преминали транзитно. Туристите са 1.2 млн. души, а други 760 хил. са дошли с т. нар други цели, съобщи Националният статистически институт.
Броят на туристите, посетили страната, е най-голям за този месец през последните десет години, а увеличението им спрямо миналата година е с 3.4 на сто. 
От данните се вижда, че през тази година спрямо миналата има спад на двата най-големи пазара за България - Германия и Русия. Германските туристи са с 13% по-малко, а руските - с близо 12%. Едновременно с това близо двойно - от 61 хил. на 114 хил. нарастват гостите от Румъния.
Общо от Европейския съюз през юли в България са почивали 700 хил. туристи. От европейски страни извън ЕС - 370 хил. като след руснаците най-много са украинците - 84 хил.
Близо 300 хил. българи са били в чужбина през юли с туристическа цел, а още толкова - на гости, на спортно или културно мероприятие или за обучение. Пътувалите в чужбина по работа са 143 хил. Така общият брой пътувания извън страната е близо 730 хил. Двете най-привлекателни за българите туристически дестинации са Гърция - 81 хил. души, и Турция - 51 хил. души.