"6 от 49" (3, 9, 15, 32, 39, 43)

I гр. (6) - няма

II гр. (5) - 26 по 1185,70 лв.

III гр. (4) - 758 по 40,70 лв.

IV гр. (3) - 11 047 по 3,90 лв.

Джакпот - 6 106 806,69 лв.

"6 от 42" (15, 17, 18, 29, 34, 41)

I гр. (6) - няма

II гр. (5) - 2 по 4705,20 лв.

III гр. (4) - 206 по 45,70 лв.

IV гр. (3) - 3549 по 3,80 лв.

Джакпот - 417 249,50 лв.

"Зодиак"

Числа: 1, 24, 30, 48, 49

Зодия: 1

I гр. (5+1) - няма

II гр. (5) - няма

III гр. (4+1) - няма

IV гр. (4) - 5 по 500 лв.

V гр. (3+1) - 17 по 100 лв.

VI гр. (3) - 142 по 10 лв.

VII гр. (2+1) - 158 по 5 лв.

VIII гр. (1+1) - 1043 по 1,50 лв.

IX гр. (2) - 2084 по 0,80 лв.

X гр. (0+1) - 1877 по 1 лв.

Джакпот - 3 000 000 лв.

Тото джокер

Позиция: 1, 4, 7

Цифра от фабр. номер: 7, 1, 6

I гр. (3) - 11 по 2032,90 лв.

II гр. (2) - 1609 по 13,90 лв.

"5 от 35", I теглене (6, 8, 15, 21, 30)

I гр. (5) - 3 по 7293,40 лв.

II гр. (4) - 186 по 102,90 лв.

III гр. (3) - 5267 по 5,20 лв.

II теглене (1, 14, 19, 30, 31)

I гр. (5) - 2 по 10 940,10 лв.

II гр. (4) - 154 по 124,30 лв.

III гр. (3) - 4837 по 5,70 лв.