Разклащане на финансовите резултати показва междинният отчет към 30 юни на "Топлофикация Русе". Централата завършва полугодието с над 2,5 млн. лева счетоводна загуба при почти 8 млн. лева печалба за същия период на миналата година.
Общите приходи от дейността намаляват с 4,5 млн. лева заради значително по-ниските продажби на електроенергия. Най-важни за "Топлофикация Русе" са постъпленията от продажба на произведена по високоефективен начин електронергия от комбинираното производство на ток и топлоенергия. Приходите по това перо се увеличават с близо 30 на сто до 20,2 млн. лева. Продажбата на електроенергия от кондензационната част обаче падат до символични нива -  от 7,3 млн. през 2017 г. до едва 329 хил. лева тази година. От продадената на русенци топлоенергия приходите остават на миналогодишното ниво - около 12,3 млн. лева.
Намаляването на приходите от продажба на ток на свободния пазар "Топлофикация Русе" се опита да компенсира, като настоя през Комисията за енергийно и водно регулиране да получи от 1 юли по-високи преференциални цени за изкупуваната от НЕК електроенергия. Регулаторът обаче удовлетвори искането само частично, като за сметка на това увеличи цената на продаваната на русенските домакинства и бизнес топлоенергия. И от миналия месец за горещата вода вече плащаме с 6,73% повече.