Осем погребения бяха разкрити при тазгодишното археологическо проучване на наскоро откритата църква с номер 16 на територията на средновековния град Червен. Гробните камери са издълбани в скалата и са били покрити с каменни плочи, пет от тях са в основното помещение. Всички камери са използвани повече от веднъж, а антропологичният анализ на човешките останки в тях тепърва се очаква да даде повече информация за обитателите на Червен през Средновековието.
Християнският храм е разположен в западния хълм на Червенския рид и е с размери 6,70 на 12,80 м. Състои се от притвор и основна част - наос, а олтарното пространство завършва като тристенна апсида. Постройката, датирана от 14 век, е изградена от обработени каменни блокове и е била декорирана с тухлени пояси и ниши. 
Още миналата година в притвора на черквата бяха установени запазени малки участъци от стенописи. В най-голяма степен те са съхранени в олтарната част, където личат флорални мотиви и червени декоративни рамки в най-долния пояс на стенописната украса.
В археологическите проучвания се включиха специалисти от Русе, Клисура, Павликени и Сливен, а също и 7 студенти-специализанти от Великобритания. Ръководител е Светлана Великова от Историческия музей в Русе, а научен консултант - доц.д-р Деян Рабовянов от БАН.