24 сгради с 59 жилища в тях са въведени в експлоатация в Русенско през първата половина на тази година, показват данните на националната статистика. Броят им леко намалява в сравнение с предишната година, когато за същия период бяха завършени 72 жилища. 2016 г. обаче бе рекордна по този показател за последните 6 години с общо 108 сгради с 221 жилища - най-доброто постижение от 2011 г. насам.
Прави впечатление, че строителните предприемачи вадят на пазара по-големи апартаменти, явно в съответствие с търсенето от страна на купувачите на нов дом. Допреди няколко години в новите сгради преобладаваха двустайните апартаменти. Сега превесът е в полза на жилищата с три и повече стаи.
При новите сгради преобладават тези с железобетонна конструкция, два пъти по-малко са тухлените. Има и една панелна постройка.
Данните на статистиката показват известно съживяване на строителната активност, дошло след един период, в който на практика жилище ново строителство няма откъде да се намери. За по-голям оптимизъм на предприемачите говорят и данните за издадените разрешителни за строеж - проекти, които ще се осъществят тази или следващата година. Иначе тези нови жилища са нищожно количество в сравнение с наличните в момента и със същите темпове жилищният фонд в Русенско ще се обновява в бъдеще. От друга страна, това обновяване едва ли ще се наложи, тъй като населението на областта се топи от година на година и все повече жилища, особено в селските общини, остават празни.