Новият кораб на ИАППД за маркиране на корабоплавателния път по река Дунав пристига днес в Русе на собствен ход. Той ще акостира в 14 часа на понтон № 2, съобщиха от агенцията.
Специализираният плавателен съд, построен от варненската корабостроителница "МТГ Делфин" по проект FAIRway Danube е финансиран по Механизма за свързване на Европа. Предстои да бъде вписан в регистъра на корабите под името "Осъм". Традиция на агенцията е корабите да се кръщават на притоците на Дунав. Река Осъм е съседна на река Вит, чието име носи другият маркиращ кораб. Двата плавателни съда ще обозначават фарватера, което е от изключително важно значение за безпроблемното корабоплаване и предотвратяване на засядането в плитчини.
В началото на годината по същия проект в Русе пристигна и малък хидрографски кораб, с който вече се извършват редовни измервания и се събира информация за промените, настъпващи в критичните участъци.