Общината започва почистването на разлива на гудрон по общинския път в местността Канлъ дере, който създава неудобства при преминаването на хората в района. Изтичането на остатъчния нефтопродукт, заровен в земята от производството на бившето предприятие "Леон Таджер", беше открито при проверките на експертите от РИОСВ-Русе във връзка с многобройните сигнали за неприятни миризми. Служители на общинския отдел "Екология" също са извършили проверка на място.  
"За съжаление, това е ежегоден процес, който се получава винаги в най-горещите дни на годината. Гудронът, който е от много години в тези ями, не е бил преработен и затова в жегите той се втечнява, излиза и прави тези разливи. Гудроновите ями са на повече от 50 години и са създадени във времето, когато нефтопреработвателната промишленост на територията на Русе не е разполагала с технология. Просто са използвани естествени земни кухини, в които се е наливал този гудрон, и той продължава толкова години да създава неудобства", обясни шефът на общинска дирекция "Обществен ред и сигурност" Спасимир Димитров. Той увери, че още днес фирмата, която рекултивира старото сметище, ще предприеме необходимите действия, а община Русе със собствени средства и сили ще почисти разлива. 
Екоинспекторите откриха и множество замърсени терени и пресни огнища от нерегламентирано горене на гуми, автомобилни части и отпадъци от битов и производствен характер. 
Установили сме собствениците по кадастралната карта на града и сме ги уведомили какво следва да предприемат за почистване. Те трябва и да ограничат достъпа до техните имоти, тъй като там всеки влиза както намери за добре, и се създават предпоставки за нерегламентирано третиране на отпадъци - както за изгаряне, така и за други действия, които могат да навредят на качеството на околната среда и на човешкото здраве. Информирали сме общината и сме дали срок от един месец да се изпълнят предписанията, казаха от екоинспекцията. 
Общинско предприятие "Паркстрой" има ангажимент за нерегламентираните сметища и работи за тяхното премахване. На всеки сигнал се реагира своевременно, като нерегламентираните сметища се премахват, но се създават и нови, коментира Димитров и допълни, че не е нормално при наличието на депо в близост до тези райони, да се създават нерегламентирани сметища.