От 1 юли около 1400 младежи, които тази година са завършили средното си образование в региона, трябва да заплащат сами здравните си осигуровки до постъпването на работа, а бъдещите студенти до записване във висше учебно заведение, редовна форма на обучение в страната или чужбина, напомниха от НАП-Русе. За целта трябва да подадат еднократно, до промяна на обстоятелствата, декларация образец 7 в офис на НАП по постоянен адрес, по пощата с обратна разписка или с ПИК, ако имат вече издаден такъв. Декларацията се подава в срок до 25-о число на месеца, следващ месеца на задължението за осигуряване, т.е. от 1 юли трябва сами да плащат осигуровките си за здраве и следва да подадат декларацията до 25 август. Понеже тази година 25 август е почивен ден, това може да стане и на 27 август, понеделник. С подаването на декларацията те следва да внесат първата си вноска за юли в размер на 20.40 лв. в този период, за август - от 1 до 25 септември, и т.н., за да не загубят здравно-осигурителните си права.
За бъдещите студенти е допустимо да платят предварително дължимите вноски за целия период на неосигуреност. Преди това обаче трябва да се информират от висшето учебно заведение кога точно стартира осигуряването на първокурсниците. Всеки ВУЗ има различни правила в това отношение. Някои започват да осигуряват студентите си веднага след записването им в първи курс през юли (от първо класиране), така че няма да е необходимо да внасят здравни осигуровки в НАП. Русенският университет "Ангел Кънчев" започва да осигурява своите първокурсници от месец септември, т.е. те трябва да внесат сами здравните си вноски само за юли и август.
От НАП напомнят, че лице, което не плати осигуровките за здраве в рамките на 3 месеца за период от 36 месеца, губи пациентските си права. Допустимо е вноските да се платят и за двата месеца наведнъж, но върху сумите ще бъде начислена лихва за периода. 
Офисът на НАП в Русе препоръчва на младите хора още при първото си посещение в него да носят личната си карта и да си извадят ПИК, за да получат достъп до е-услуги на агенцията. Персоналният идентификационен код ще им позволи да подават декларации, да правят различни  справки  за здравен и трудово-осигурителен статус, за лихви по забавени плащания и много други.