Столичното ДЗЗД "Е-трафик 2018" ще се заеме с поддръжката и отстраняването на дефекти на светлинните електронни табла по спирките в Русе и на апаратите за самотаксуване, които не работят в някои автобуси и това създава напрежение сред пътниците. Обединението, в което влизат софийските фирми "Тикси" и "Антима", беше и единственият участник, който подаде оферта в обявената от общината обществена поръчка. След като комисия огледа документите, ДЗЗД "Е-трафик 2018" събра максимален брой точки и бе избрано да поеме обслужването на транспортната система, а съвсем скоро ще бъде сключен и договорът за изпълнение. Фирмата ще извърши цялостна проверка на състоянието на суфтуера на системата, а при необходимост ще се направи нова инсталация.
Гаранционният срок за поддръжката на таблата и устройствата в автобусите изтича през декември тази година, а за отстраняването на дефектите общината заделя 240 000 лева. Транспортната система беше разработена по проект, финансиран от програма "Региони в растеж", но се появиха грешки в централната база данни, които доведоха до частична неработоспособност на оборудването. Затова се наложи да се потърси фирма, която да се заеме с новата поддръжка.