Два излезли от употреба автомобила, които са паркирани или изоставени върху общинска площ в централната градска част, ще бъдат принудително вдигнати със заповед на кмета Пламен Стоилов. Едната трошка - сив металик "Форд" е паркирана пред блок 115 на бул. "Генерал Скобелев", а другата - бял "Сааб" е пред бл. "ЦЮР 2". И двете имат регистрационни номера и собствениците им са известни. Те обаче нямат заверен знак за технически преглед през последните две години и затова се налага да бъдат преместени принудително. На двата автомобила са залепени предупредителни стикер-предписания собствениците да ги преместят, но след повторна проверка е установено, че предписанието не е изпълнено в дадения срок. затова се стига и до кметските заповеди за транспортирането на старите коли до центъра за разкомплектоване. 
Общината продължава политиката си срещу недобросъвестни собственици на стари трошки, които задръстват улиците, заемат паркоместа и дразнят съседи и минувачи. За 2017 има издадени 25 заповеди за принудително преместване на излезли от употреба автомобили. Репатрирането на стари коли се прави на основание наредба на общината за управление на дейностите с битови, строителни и масово разпространени отпадъци.