Приключи дългогодишната сага по несъстоятелността на отдавна фалиралата фирма "Русе-общински автотранспорт" /РОАТ/. Според решението на Русенския окръжен съд от 31 юли, производството следва да се прекрати, а дружеството да бъде заличено от Търговския регистър. Решението на магистратите идва след проведено на 22 юни общо събрание на кредиторите, на което става ясно, че цялото имущество на РОАТ вече е продадено и въпреки че са останали неплатени вземания от кредитори, масата по несъстоятелността е изчерпана.
Последният останал актив на РОАТ бе базата в Западна промишлена зона, включваща 22 административно-битови, производствени и складови сгради. Тя бе предлагана безуспешно на търгове в продължение на дълги години първо от НАП, а после от синдика Росица Томова. Цената тръгна от 3 млн. лева, а от отчета за 2017 г. става ясно, че получената в крайна сметка сума е 728 хил. лева.
"Русе-общински автотранспорт" бе обявено в несъстоятелност през юни 2010 г., макар фактически да изпадна в неплатежоспособност много по-рано. Автобусите му бяха разпродадени още през 2007, искът за обявяването в несъстоятелност бе подаден през 2004, а според определението на съда началната дата на неплатежоспособността бе върната чак до 10 юни 1999 г.