След като през април доверието на потребителите се повиши до 17-годишен връх, сега очакванията са за ускорение на инфлацията, влошаване на икономическата ситуация в страната и на финансовото състояние на домакинствата, показва последната анкета на Националния статистически институт. Като цяло потребителското доверие в България намалява с 0,6 пункта през юли 2018 г. спрямо равнището си отпреди три месеца. Мненията на потребителите за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията им за следващите дванадесет месеца са леко влошени в сравнение с предходното наблюдение.
Инфлационните очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват, в резултат на което балансовият показател се повишава с 9,4 пункта. По-резервирани в сравнение с април са и оценките и очакванията им за промените във финансовото състояние на техните домакинства. По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите на живеещите в градовете се изместват към запазване или незначително намаление, докато очакванията на населението в селата са тя да се увеличава с умерено темпо.  По-голям процент от българите планират разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба и автомобил, показва анкетата на НСИ.