Кметът Пламен Стоилов има банков влог от 21 000 лева, а заместникът му Димитър Наков и съпругата му Диана са си купили два автомобила "Мерцедес" на обща стойност 69 000 лева, но са продали "Ланд Ровър" и "Ауди" общо за 44 000 лева. Областният управител Галин Григоров и съпругата му Гергана са се сдобили с "Фолксваген" за 4000 лева, а неговият заместник Валентин Колев си е купил "Додж Калибър" за 2800 лева.
Това се вижда от декларациите за имущество и интереси за предходната година, които властимащите изпращат до Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Почти никакви нови обстоятелства обаче няма във финансовото състояние на представителите на местната власт. 
33 133 лева е получил областният управител Галин Григоров от заплата за 2017 - това е сумата, която е обявил като годишна данъчна основа от трудови договори за изминалата година. Неговият заместник Свилен Иванов е посочил налични пари 60 000 лева и депозит от 42 000 лева. Неговата годишна данъчна основа от трудови договори е 17 000 лева, като прави впечатление, че съпругата му е декларирала 83 733 лева доходи от друга стопанска дейност. Другият зам.областен управител Валентин Колев пък има на влог две обезщетения след пенсиониране за общо 43 000 лева плюс наследени 4390 лева. Той има и потребителски заем за 25 000 лева, като за изминалата година е получил от заплати 23 717 лева. 
Нищо ново няма при заместниците на кмета Стоилов, които не са влагали в имоти. Даниела Шилкова разполага със спестявания в банка в размер на 28608 лева. Годишната й данъчна основа от трудови договори е 23 872 лева, като е декларирала доходи от друга стопанска дейност 9763 лв. Тя е посочила също получено обезпечение за сина си - лек автомобил за 20 300 лева и издръжка от 5000 лева. Наталия Кръстева е декларирала покупко-продажба на 1/2 от автомобил "БМВ", купен за 5000 лева, а сумата, която е обявила като годишна данъчна основа от трудови договори, е 20 913 лева. Тя има и доходи от друга стопанска дейност за 9100 лева. Нейният колега Димитър Наков е получил като заплати за изминалата година 27 849 лева, има и декларирани 8168 лева от други трудови правоотношения. Иван Григоров е посочил налични пари 10 200 лева и продажба на 1/2 част от "Пежо Партнер" за 750 лева. Годишната му данъчна основа от трудови договори е 31 215 лева, като има доходи от 6820 извън тези от длъжността на зам.-кмет. 
Най-младият зам.-кмет Страхил Карапчански разполага с налични пари 900 лева и банкови спестявания в размер на 86 258 лева. Той е получил от заплати 26 914 лева, като е декларирал доходи от 5990 лв. извън заеманата длъжност и 1858 лв от друга стопанска дейност.
По-обширна е декларацията на председателя на общинския съвет и ректор на Русенския университет Христо Белоев, който е посочил налични средства 27 390 лева плюс 2425 от стипендии по програма "Еразъм+". Съпругата му Йорданка има спестени 10 190 лева. Двамата разполагат и с депозити - 56 195 лв. плюс 42 714 лв. на името на Белоев и 35 162 лв на съпругата му. Председателят на общинския съвет ползва и овърдрафт в размер на 12 000 лева. Той и съпругата му имат вложени по 13 202 в Граве-България. Белоев е декларирал годишна данъчна основа от трудови договори 77 451 лева, както и 15 659 лева от друга стопанска дейност. За изминалата година е вписал седем служебни пътувания - в Македония, Норвегия, Китай, Армения, Виетнам, Украйна и Молдова. 
Главният архитект Живка Бучуковска има три банкови влога за около 78 000 лева, като обслужва и потребителски кредит за 20 100 лева.