Търговете за отдаване на 8775 декара земя от Държавния поземлен фонд в Русенско стартираха вчера в сградата на областната администрация. Вчера бяха отворени офертите за нивите в Борово, Бяла и Ветово. Днес ще се разиграят държавните парцели в Две Могили, Иваново и Русе, а за терените в Сливо поле и Ценово офертите ще се отварят на 8 август.
Първите впечатления са, че тази година кандидатите за наемане на държавните земи не са толкова многобройни, а офертите им - не толкова щедри. Земеделци споделиха, че годината е доста трудна, така че се стремят да не разширяват много обработваната от тях земя. Допълнително затруднение е, че наемът за първата година трябва да се изплати авансово още при подписване на договора.
Зърнопроизводителите от областта наддават за 8314 декара, които могат да бъдат наети за срок от 5 години за отглеждане на едногодишни култури. Още 49 дка се предлагат за срок от 1 година, а други 412 дка, за които има заявки от земеделски производители, са заделени за създаване на трайни насаждения.
Предлаганата земя е 2 пъти по-малко в сравнение с миналата година, тъй като повечето дългосрочни договори не са изтекли и парцелите на ДПФ не са на разположение. Най-сериозни площи се предлагат в общините Ветово (2478 дка) и Русе (2092 дка). Предлагането на ниви от ДПФ е съвсем ограничено в Борово - само 75 дка.
За парцелите в Борово, Ветово, Две могили и Иваново началната цена е 56 лева за декар. За нивите в община Русе се искат поне 61 лева рента годишно, а за Бяла, Сливо поле и Ценово - 66 лева.