Община Русе получи от Министерски съвет безвъзмездно право на строеж върху част от дъното на река Дунав, което ще позволи изграждането на лиман за малки яхти между шесто и седмо корабно място на пристанище „Пристис“. Предвижда се да се направят стационарни хидротехнически съоръжения, с които ще се оформи защитена зона и ще се подобрят навигационните условия за три корабни места. Наред с това ще се реконструира и модернизира кейовата стена, която ще бъде оборудвана с необходимите предпазни устройства за приставане на пътнически кораби както при ниски, така и при високи води. 
Строителните дейности се изпълняват по проект на трансграничната програма между България и Румъния. Той е част от стратегическите проекти, които изцяло променят крайбрежната зона. Правото на строеж върху част от дъното на река Дунав е учредено в съответствие с одобрения генерален план на пристанището.