Кметът Пламен Стоилов ще представлява учредителния комитет на Организацията за управление на Дунавския туристически район. Това бе потвърдено на вчерашната първа среща на комитета. Дунавският район е един от деветте в страната съгласно Концепцията за туристическо райониране на страната. Той заема 21 на сто от територията на държавата, включва 16 % от населението, 3 % от легловата база и 2 % от приходите от нощувки. 
Вчера бе обсъден проектът за устав и бе подписано заявление до министъра на туризма за учредяване на организацията. Учредители са 14 общини, 5 областни администрации, 3 туристически сдружения, Професионалната гимназия по туризъм и Русенският университет. Специализацията на района по Дунав ще бъде културен и круизен туризъм, а също и приключенският, еко, кулинарният и поклонническият.                              У