Над 100 жители на блок "Сирма войвода" в квартал "Здравец изток" вече са доволни и се радват на напълно обновената жилищна сграда. Строителните дейности по пететажния блок с 55 апартамента приключиха, като Русе може да се похвали с 12-та готова санирана жилищна сграда. По нея бяха подменени дограмите, покривът е ремонтиран и има монтирана нова мълниезащита. На всички фасади е положена топлоизолация, освежени са стълбищните клетки и е подменено осветлението в общите части. Стойността на строителните дейности е малко над половин милион, като в тях са включени и средства за изготвянето на конструктивно и енергийно обследване, както и упражняването на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството. Очаква се до края на годината санираните с пари от държавния бюджет блокове в Русе да станат 26.