Приключи удълбочаването на река Дунав в района на островите Вардим и Белене, където са най-критичните участъци за корабоплаването в българската част на реката. В резултат на драгирането, което продължи 42 дни, дълбочината на корабоплавателния път е увеличена с над 100 см. След завършване на дейностите, измерванията отчетоха дълбочина на фарватера над 3 метра и ширина от 150 метра, които позволяват нормално движение на корабите.
Драгажните дейности се изпълняват съгласно договор между Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, ИА "Проучване и поддържане на река Дунав" и "Космос Шипинг" АД, която беше избрана за изпълнител през февруари след проведена обществена поръчка.
Подписаният договор е на стойност 6,7 млн. лева и гарантира поддържане на речните нива за срок от 3 години. През този период специализираната агенция за поддържане и проучване на реката планира да закупи собствена многофункционална драгираща техника, с която ще изпълнява ефективно своите ангажименти за поддръжка на фарватера в българския участък на Дунав.
Новите драгажни съоръжения ще бъдат доставени в рамките на европейски проект на стойност приблизително 20 млн. лева. Предстои до няколко месеца МТИТС и ИАППД да обявят обществената поръчка за доставка на специализираната техника, в т.ч. драга, тръби за транспортиране на наноси, шалан, понтон и маневрен кораб.