Универсалните пенсионни фондове в България носят доходност от 4,45% за периода 30 юни 2016 г. до 30 юни 2018 г. Това е почти три пъти повече от минимално определеното ниво от 1,45%, става ясно от данни на Комисията за финансов надзор /КФН/, публикувани вчера.
Съгласно разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване зам.-председателят на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", определя минимална доходност на годишна база, която универсалните и професионалните пенсионни фондове трябва да покрият при управлението на активите си за предходния 24-месечен период. 
Така за универсалните пенсионни фондове КФН определи минимална доходност в размер на 1,45%, а за професионалните пенсионни фондове - 1,47%.
Определената минимална доходност се покрива от всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване, става ясно още от данните на КФН.
Среднопретеглената доходност за професионалните фондове е 4,47%. В тях се осигуряват работещите в първа и втора категория труд.
 От универсалните пенсионни фондове "Съгласие" регистрира най-висока доходност за последния двугодишен период от 5,48%, докато с най-ниска е на "ЦКБ-Сила" - от 2,96%.
При професионалните най-висока доходност регистрира "ДСК-Родина" с 5,50%, а с най-ниска доходност са фондовете на "Топлина" - с 2,91%.
Доброволните фондове, които формират т.нар. трети стълб на пенсионната система и за които няма законово изискване за покриване на минимална доходност, отчитат такава от 5,53% за периода от 30 юни 2016 г. до 30 юни 2018 г. И там "Съгласие" е с най-висока доходност от 7,06%, а с най-ниска е "Топлина" с 3,90%.
 Според данните на КФН единственият доброволен пенсионен фонд по професионални схеми - този на "ДСК-Родина", в който по избор могат да се осигуряват допълнително работещите в първа и трета категория труд, изпраща двугодишния период с доходност от 5,97%.
За сравнение, през предишното тримесечие всички доходности бяха с няколко пункта по-високи.