С 16 стотни е по-висока оценката за акредитация, която получи Русенският университет в сравнение с 2012 година. 9.44 поставят на РУ от Националната агенция по оценяване и акредитация, като оценката важи за следващите шест години. Сред силните страни на вуза са стратегическото географско разположение, висококвалифицираните преподаватели, модерната материална база, международната дейност и работата по международни проекти.