Не приемайте заплащане под масата и се осигурявайте на пълния си доход. В това се опитва да ни убеди Националната агенция за приходите с новата си идея - "Калкулатор на загубите", поместен на сайта www.zaplatavplik.bg. И нещо не успява.
Да посмятаме. Калкулаторът дава възможност да въведем двете различни стойности за реалната и декларираната заплата и изчислява колко пари губим за пенсия, обезщетение за безработица, болнични и майчинство. Вземаме най-фрапиращия случай - получаваме реално 2600 лева (колкото е максималният осигурителен доход), но се осигуряваме на 510 лева. В този случай калкулаторът ни изчислява обща загуба от 288 214,50 лева. Наистина, доста пари губим.
Обаче да направим и обратната сметка - колко печелим. В момента процентите, които се заплащат за осигуровки сумарно работодател и работник, са: Фонд Пенсии - 19,8%, Фонд общо заболяване и майчинство - 3.5%, Фонд трудова злополука - 0.7%, Фонд здравно осигуряване 8%, Фонд безработица - 1%. Или общо 33%. 
Ако се осигуряваме на 2600 лева - ще плащаме 858 лева във фондовете. Ако се осигуряваме на 510 лева - съответно 168 лева. Или печелим всеки месец по 690 лева от невнесени осигуровки. 690 лева х 12 месеца х 40 години прави 331 200 лева. 
В момента минималната пенсия е 207 лева, а максималната 910 лева, но догодина ще се вдигне до 1040. Може дълго да се спори кое ще се вдига по-бързо в следващите години - минималната или максималната пенсия. Много по-вероятно изглежда това да е минималната, но да речем разликата остава на това ниво и заради осигуряването на минимума губим по 1040-207 = 833 лева. Така че спестените 331 200 лева ще ни стигнат за 331 200/833 = 397 месеца. Това са 33 години. Или ако се пенсионираме на 65, ще сме на сметка да се осигуряваме на минимума чак докато навършим 98 години. Е, дай Боже повече хора да доживеят до тази възраст, но статистиката не е на наша страна.
Още по-голяма става разликата, ако спестените от осигуровки пари не само се заделят, но се инвестират при доходност над инфлацията. Ако тя е само с 2% годишно отгоре, тези 331 200 лева ще се превърнат в 507 000, над половин милион!
Тези сметки, разбира се, са само ориентировъчни и статични, валидни към днешна дата. Логиката обаче си остава същата вече много години и ако има промени, те не са в полза на НОИ и НАП. Всички демографски прогнози вещаят влошаване на ситуацията за пенсионерите и обръщане на тази тенденция не се очаква. Решението е да се засили капиталовият принцип и по-голям процент от сегашните 5% за втора пенсия да отиват в лични пенсионни партиди, а не в общия кюп. Така всеки, осигуряващ се на по-малко пари, ще краде най-вече от себе си, което ще обезсмисли криенето на осигуровки. Но този вариант не е изгоден за администрацията, защото парите няма да минават през нея. Затова и не се предлага.