Държавен фонд „Земеделие“ стартира кръстосани проверки по заявленията за подпомагане за Кампания 2018, съобщиха от пресцентъра на институцията. Експертите ще прегледат всички кандидати за  директните плащания. Проверките представляват геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи (парцели) и наличните данни в специализираните регистри на Интегрираната система за администриране и контрол. 
Съгласно наредбата за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, „не се приемат искания за оттегляне на заявления за подпомагане в периода на извършване на кръстосани проверки на тези заявления“, припомнят от фонда.
За кампания 2017 чрез кръстосани проверки бяха установени застъпвания в заявленията на 10 467 кандидати с обща площ 6013 ха. За кампания 2016 застъпванията бяха с обща площ 6985 ха. От 2014 г. се наблюдава тенденцията общият размер на застъпената площ да намалява значително.