Ако детето се разболее и отсъства от градина през летния период, на родителите ще бъдат връщани пари за неприсъствените дни. Промяната, която ще бъде направена в общинската наредба за местните такси и цени на услуги, се отнася за малчуганите в подготвителна група, които в момента могат да останат в детската градина и в периода от 1 юни до 14 септември срещу такса от 100 лева. На практика обаче болното дете в определен период не ползва услугата по причини, които не зависят от него или от неговите родители. Така че много по-справедливо е родителите да не плащат за дните, в които малчуганът отсъства поради здравословни причини. На работни срещи с директори на детски градини е решено сумите за дните, в които детето е боледувало, да се възстановяват в срок до 30 октомври. За целта от 15 до 30 септември родителите трябва да подадат заявление до директора на детската градина, като приложат медицинска бележка с номер на амбулаторен лист и удостоверение за банкова сметка. 
През април миналата година инициативен комитет от родители внесе протестна подписка именно срещу въведената в края на 2016 месечна цена на услугата от 100 лева за посещение на детска градина в летния период за децата, на които им предстои да бъдат първи клас. Заради недоволството сред родителите в общината бяха проведени редица работни срещи, включително и с представители на родители, на които подробно бяха обсъдени техните предложения. 
Промените вероятно ще бъдат разгледани и гласувани на сесията през юли. Очаква се повече децата да започнат да ползват детските заведения в летния период.