ДБългария се оказва по-привлекателна дестинация за чуждестранните инвеститори от съседите си Гърция, Турция, Румъния и Сърбия. В това отношение страната ни се класира на 43-о място от общо 109 страни в света, показва изданието на доклада Global Foreign Direct Investment Country Attractiveness Index (GFICA). След нея се нареждат Гърция - 45-о място, Турция - 47-о, Румъния - 49-о, и Сърбия - 51-о място.
Индексът отразява способността на отделните държави за привличане на преки чуждестранни инвестиции, като той е базиран на различни индикатори разделени в три групи. В първата влизат такива като макроикономическа стабилност, финансова структура, бизнес климат. Във втората са включени достъпът и потенциалът за развитие на местния пазар, наличието на квалифицирана работна ръка, разходите за труд и други. В третата група е отразено развитието на иновациите и степента на агломерация.
Въпреки че за 2017 година България изпреварва съседните си балкански държави в класацията, тя все още изостава зад повечето икономики от Централна и Източна Европа. От тях на най-висока позиция е Чехия, която е 24-а в света по атрактивност за чуждестранните инвеститори, изпреварвайки Китай, Естония и Италия. Малко по-надолу са Полша, Словения и Унгария.
В изданието на GFICA за 2017 година страната ни се представя най-добре по отношение на нивото на инфлацията, размера на държавния дълг, волатилността на валутния курс, дела на търговията към брутния вътрешен продукт (БВП) и размера на данъците.
От друга страна слабите страни на България са свързани с волатилността на икономическия растеж, размерът на средната пазарна капитализация на компаниите към БВП, процедурата за закупуване на имот и включването към електрическата мрежа, търговската и транспортна инфраструктура и ефективността на митниците.
Първенец по атрактивност за привличане на преки чуждестранни инвестиции са САЩ, следвани от Хонконг, Великобритания, Швейцария и Германия. В топ 10 влизат още Холандия, Сингапур, Дания, Швеция и Южна Корея.У