След редица дебати и явно недоволство от страна на бранша срещу последните промени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), депутатите от Комисията по земеделие в Народното събрание приеха на първо четене поправки на текстовете, които повтарят почти дословно предложеното от браншовите организации. Очаква се следващата седмица те да бъдат гласувани в парламента, така че опасността десетки хиляди договори за наем на ниви да бъдат служебно разтрогнати изглежда ще бъде избегната. Спорните клаузи засягаха над 34 хил. договора между арендатори и собственици на земя в Русенско. Според гласувания на 22 май закон, те трябваше да се преподпишат през нотариус до 22 юни. В противен случай стопаните оставаха без правно основание за ползване на земята, а собствениците - без договорените ренти. Изискването беше явна недомислица, която се наложи скоростно да бъде отстранявана.
„Новите текстове повтарят нашите предложения, така че напълно ни удовлетворяват. Според тях, трябва да се преподписват само договорите, сключени с пълномощници или с притежатели на под 25% идеални части от парцелите. Които са единици, не 34 хиляди, така че това вече не е проблем. Дава ни се и малко по-голям срок - до 31 юли“, обясни Иван Караиванов - председател на регионалния фермерски съюз „Дунавско зърно“ и член на Управителния съвет на Националната асоциация на зърнопроизводителите.
Очаква се промените да бъдат гласувани на 20-и или 21 юни заедно с поправките в Закона за рибарството и аквакултурите. До приемането им на второ четене земеделците остават в протестна готовност, но нагласите вече са, че до излизане на трактори на улиците няма да се стигне.