Размерът на наложената от Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ глоба от 300 000 лева на „Монтюпе“ за замърсяване на въздуха е намален на 100 000 лева от Административния съд.
Случаят, довел до тежката санкция, е от 8 ноември 2016 година, когато около 7.45 часа в РИОСВ е получен сигнал за задушлива миризма на изгорял бакелит в квартал „Възраждане“. При последвалата проверка служители на екоинспекцията не попадат на нищо обезпокоително в квартала, но стигат на около 500 метра от площадката на „Монтюпе“ и са посрещнати от описаната в сигнала остра миризма. На място инспекторите установяват, че два от димните люкове на производствено хале на завода са отворени неправомерно и бълват отрови във въздуха.
Констатацията води до предписание не само за затваряне на люковете, а и за запечатването им с нитове, което не е изпълнено и миризмата продължава да се усеща, макар и само около предприятието. Затова след нова проверка директорът на РИОСВ налага на „Монтюпе“ 300 000 лева глоба, която на 1 март тази година бе потвърдена от Районния съд.
При обжалването в Административния съд адвокатът на компанията поиска сваляне на глобата до минималния размер по закон - 50 000 лева. Мотивите му бяха, ръководството е подобрило производствения процес и работната среда и е намалило до минимум неорганизираното изпускане на вредни емисии.
На същото мнение бе и прокурорът по делото. 
Магистратите се съобразиха с доводите и коригираха санкцията, но три пъти, а не шест, както защитата на „Монтюпе“ пледираше.
 Решението е окончателно.