Плановете на русенските фирми за наемане на нови служители през третото тримесечие намаляват както предходното тримесечие, така и спрямо същия период на миналата година. Това показва поредното обзорно изследване на „Менпауър България“ за заетостта през периода юли-септември 2018 година.
Коригираната съобразно със сезонните колебания прогноза на работодателите е +7%, което означава, че  броят на мениджърите, които възнамеряват нови хора, надвишава със 7 на сто тези, които възнамеряват да съкращават персонал. Същият показател през миналата година е бил +9%, а преди три месеца - 10%.
Нагласите на работодателите от Русе съответстват на повечето други големи градове, в които „Менпауър България“ провежда своите анкети. Най-силен пазар на труда се очаква във Варна, където работодателите отчитат нетна прогноза за заетостта от +12% - нещо типично за морската ни столица, която в летните месеци привлича над 1 милион туристи и нуждите от персонал нарастват значително. В Пловдив плановете по отношение на персонала също са в посока увеличение - +11%. Мениджърите от Бургаско също се готвят за силно лято с нетна прогноза от €-+9%. Най-песимистична е прогнозата в София и Русе - +7%.
Анкетата на „Менпауър България“ се провежда само в петте най-големи областни центъра - София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Извадката включва 620 работодатели, отговорили на въпроса: „Как очаквате да се промени общата заетост във Вашата фирма и регион през трите месеца до края на септември 2018 г. в сравнение с настоящото тримесечие?“.
„Менпауър България“ определя нагласите на работодателите като положителни. 11% предвиждат да увеличат числеността на персонала си, само 1% очакват да го намалят и 82% не прогнозират промяна. Така нетната прогноза за заетостта става +10%. Коригирана спрямо сезонните колебания, стойността й е +12% за второ поредно тримесечие. В сравнение със същия период на миналата година плановете за наемане намаляват с 1 процентен пункт.
Големите работодатели (с над 250 служители) прогнозират най-силния пазар на труда, отчитайки нетна прогноза за заетостта от +22%. Малките и средните компании също ще предложат възможности за наемане с прогнози от съответно +7% и +5%. Работодателите от микропредприятията отчитат предпазлива прогноза от +3%.
В сравнение с третото тримесечие на 2017 г. работодателите от средно големите предприятия отчитат значителен спад от 10 процентни пункта, а прогнозите на работодателите от големите и микропредприятията са по-слаби със съответно 5 и 4 процентни пункта. В същото време прогнозата на малките компании остава сравнително стабилна.
През следващото тримесечие работодателите очакват да увеличат числеността на служителите в девет от 10-те индустриални сектора. Работодателите от сектор „Производство“ прогнозират най-силния пазар на труда с нетна прогноза за заетостта от +18%. Фирмите от сектор „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ очакват стабилно увеличение на работните места с прогноза от +13%, а прогнозата на сектор „Земеделие, горско стопанство, лов и риболов“ е +12%. Секторите „Търговия на едро и дребно“ и „Публичен и социален“ също очакват да увеличат броя на служителите с прогнози от съответно +10% и +7%. В същото време работодателите от сектор „Минно дело“ отчитат спад на нивата на заетост с прогноза от -4%.
„Въпреки скромната прогноза на работодателите за работна ръка по време на летния период повечето показатели говорят за положителен пазар на труда в България. Прогнозата ни за третото тримесечие не предполага, че ще има значително намаление на работната сила, а че темпото на наемане леко ще се забави в сравнение с предишното тримесечие. Пазарът се движи, от една страна, от сезонността и увеличението на новите сезонни работни места през летния период. От друга, технологичният напредък поставя високи изисквания пред бизнес лидерите да обучават и наемат таланти с желание да се развиват и способност бързо да се адаптират към нови условия, докато меките умения като добра комуникация, работа в екип и креативно решаване на проблеми стават все по-важни за работодателите във всички сектори“, коментира Александър Хангимана, управляващ директор на „Менпауъргруп Балкани“.