Общината дава 240 000 лева за поддръжката и отстраняването на дефекти на светлинните електронни табла по спирките в Русе и на апаратите за самотаксуване, които не работят в някои автобусите и това създава напрежение сред пътниците. Гаранционният срок за поддръжката на таблата и устройствата в автобусите изтича през декември тази година. С обществена поръчка се търси фирма, която да се заеме с обслужването на транспортната система. Тя беше разработена по проект, финансиран от програма „Региони в растеж“, но се появиха грешки в централната база данни, които доведоха до частична неработоспособност на оборудването. Ще се извърши цялостна проверка на състоянието на софтуера на системата, а при необходимост ще се направи нова инсталация.