В началото на годината ръстът на производителността на труда в България се забавя на годишна база, показват предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ). През първото тримесечие на 2018 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава с 2,3% в сравнение със същото тримесечие на предходната година, когато ръстът бе с 2,6% на годишна база. 
Данните на статистиката сочат, че за януари-март 2018 г. равнището на производителността на труда в индустриалния сектор е 6182,4 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает и 14,5 лв. за един отработен човекочас. 
В сектора на услугите всеки зает произвежда средно 5 509,2 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 13 лв. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор - 708 лв. БДС на един зает или 2,3 лв. за един отработен човекочас. 
През първото тримесечие заетите лица в икономиката са 3,439 милиона, а общият брой отработени часове е 1 393,4 милиона, отчита националната статистика. На годишна база се регистрира увеличение на относителния дял на секторите индустрия и услуги.
На едно заето лице се падат 6 245,7 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 15,4 лв. БВП за един отработен час. 
Брутната добавена стойност средно на един зает през първите три месеца се увеличава реално с 3,5%, а за един човекочас - с 3,4% на годишна база.