Проект за близо 1,9 млн. лева, съфинансиран по програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, ще увеличи значително производителността в „Експрес Сервиз“ и ще увеличи експортния потенциал на дружеството. Парите ще бъдат използвани за доставката на модерен канален колоосен струг, какъвто няма не само в България, но и в Румъния. Новото оборудване рязко ще повиши капацитета за една от основните ремонтни дейности в предприятието - репрофилиране на локомотивни колооси. Времетраенето на производствения процес ще бъде съкратено от 5 дни на 4 часа, стана ясно на вчерашното представяне на проекта. Освен това най-малко 8 висококвалифицирани работници ще бъдат пренасочени към производството на нови локомотиви и мотриси - нещо, което за страдащата от липса на обучени кадри фирма е особено ценно. 
Проектът се реализира въз основа на договор за предоставяне на безвъзмездна помощ, сключен между „Експрес Сервиз“ и Министерството на икономиката на 9 февруари. Общата му стойност е 1 887 375.90 лева, а одобрената безвъзмездна помощ е 1 млн. лева, от които 850 хил. лева европейско и 150 хил. лева национално съфинансиране. Предстои избор на доставчик измежду три утвърдени производителя от Испания, Германия и Полша. Продължителността на проекта е 18 месеца.
В момента репрофилиране на колооси „Експрес Сервиз“ прави с традиционни стругове, при което локомотивът се разглобява - операция, отнемаща една работна седмица. Новата машина ще бъде вкопана в земята и ще захваща колелата на минаващите над нея локомотиви, като прави необходимите корекции за часове, обясни управителят на фирмата Анастас Колев. С оптимизиране на процеса и съкращаване времето на престой на ремонтираните локомотиви той се надява да привлече чуждестранни клиенти, най-вече от Румъния.
Русенската „Експрес Сервиз“ е единственият завод за ремонт на локомотиви в страната. Тя е и единствен производител на локомотиви, като портфолиото й включва 5 серии дизелови и електрически маневрени локомотиви. През миналата година фирмата започна изграждането на нов цех за ремонт на локомотиви, чието откриване предстои в следващите месеци. В него трябва да работят още 60 човека, половината от които са вече назначени. С тях заетите във фирмата вече достигат 110 души.