След дълга подготовка процедурата за отдаване на концесия на стадион „Дунав“ и спортните обекти към него ще може официално да започне. Предложението на кмета Пламен Стоилов ще бъде гласувано на предстоящата сесия на общинския съвет. 
Развитието на комплекс „Дунав“ като функционален и привлекателен спортен комплекс изисква влагането на значителни инвестиции за извършване на основен ремонт, реконструкция, поддържане и управление на обектите в него. За осъществяването на посочените дейности е целесъобразно да се привлече частен инвеститор, посочва в предложението си Стоилов.
Концесията включва терена на стадион „Дунав“ с площ 23 865 кв.м, четириетажната административна зала и обекти към спортната зала, плувния басейн и още няколко имота и сгради, които в момента се използват за спортни цели. Някои от тях ще бъдат присъединени към концесията по-късно, след изтичане на действащи в момента договори за наем.
Предложението на кмета Стоилов предвижда доста тежки ангажименти от страна на концесионера. Минималните инвестиции включват цялостен ремонт на тревното игрище, изграждане на изкуствен терен с размери, отговарящи на изискванията на БФС за провеждане на официални футболни срещи с 4 съблекални, дострояване на хотела, ремонти на басейна и трасето за стрелба с лък. Включени са и изграждане на спортни зали и LED дисплей на трибуната.
Общинският съвет подкрепи принципно отдаването на обекти от спортен комплекс „Дунав“ на концесия още през януари миналата година. Към процедурата се тръгна след официално заявено желание за концесия на комплекса от страна на фирмата на президента на ФК „Дунав“ д-р Симеон Симеонов „РДС Инвест“ ЕООД. Идеята бе отборът да получи клубния си стадион и да може да го модернизира и развие така, че съоръжението да се самоиздържа. Голяма част от работата по стадиона е вече завършена. Бяха изградени изцяло нови дренажна и поливна система, подменено бе и тревното покритие на целия терен. Пространството зад двете врати бе използвано за изграждане на две висококачествени изкуствени игрища с размери 20 на 40 метра.