Цените на свинското месо в България падат драстично на едро през месеците март и април тази година до 2868 лв./тон, но това не се отрази по никакъв начин на цените в магазините, които създават усещането, че непрекъснато растат.
Причината за спада е в увеличеното производство на свинско месо през последните месеци и съответното повишено предлагане.
Външни предпоставки за поевтиняване на свинското няма, тъй като европейските пазари и най-вече испанският, който има по-силно отражение върху нашия, поддържат ценови нива от 1.15 евро/кг живо тегло, коментират анализаторите от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA) в месечния си бюлетин. Очакванията на анализаторите са, че през май и юни свинското месо в страната ще възстанови част от цената си, като нивото й ще се движи в границите 2900-3300 лв./тон кланично тегло. Тази стойност обаче е с около 20% под средната за същия период на предходната година.
 Изследователите от CAPA също отчитат ръста в сектора. През 2017 г. производството на свинско в страната е 71 300 тона, като по текущи оценки за 2018 г. ще продължи да се покачва до 73 000 тона. 
В същото време се наблюдава увеличение на цените на едро на говеждо и на телешкото месо през март и април. Анализаторите очакват, че тази тенденция ще продължи и през следващите месеци до нива около 4700-4900 лв./тон кланично тегло.
Цените на пилешкото месо остават над нивото на 2017 г., като подобна е и тенденцията в рамките на ЕС. Нараства броят на заложените яйца в люпилните и реализираните еднодневни пилета през първите три месеца на 2018 г. - съответно с 3,0% и с 9,9% спрямо същия период на миналата година. В резултат може да се очаква увеличение на производството на месо от бройлери.