Започна удълбочаването на плавателния път на река Дунав чрез извършване на драгиране, съобщиха от Изпълнителната агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“. Дейностите се изпълняват в рамките на съвместно възложената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ обществена поръчка за драгиране в общия българо-румънски участък.
За първи път от няколко десетилетия насам България извършва драгиране на Дунав в общия българо-румънския участък от Сомовит до Силистра с цел подобряване на корабоплаването по реката, съобщи изпълнителният директор на ИАППД Павлин Цонев.
В рамките на 28 дни ще се удълбочава корабоплавателният път на реката в района на остров Вардим (от км 545.000 до км 547.800), който е един от най-критичните в българския участък. Основните дейности включват изземване на наноси по фарватера и депонирането им в близост до българския бряг. 
Работата се извършва от две самоходни смукателни драги с цел възстановяване на дълбочините спрямо препоръките на Дунавската комисия, а ИАППД осъществява контрола по нейното изпълнение. С новите си плавателни съдове Агенцията извършва редовни проучвания на реката за подобряване на корабоплавателния път.