Всеки втори ученик е запалвал цигара, а всеки пети пуши редовно. Това сочат данните от проведена през март  от Регионалната здравна инспекция анонимна анкета в четири русенски училища и по едно в Две могили и Ветово. От участвалите 361 ученици от 7 до 12 клас 154 са посочили, че са опитвали вкуса на тютюневия дим, а 70 са заявили, че пушат всеки ден. Момчетата сред участниците в сондажа са 140, а момичетата - 221.
Най-тревожното е, че най-много пушачи са регистрирани сред 15-годишните - близо 33% от посочилите, че пушат. Другата стряскаща информация е, че 13-годишните в тази категория са малко над 14 на сто. На този фон като парадокс може да се приеме фактът, че над 93% от учениците знаят, че пушенето е вредно, а близо 87% са наясно с рисковете от пристрастяването към никотина.
Има обаче и нещо оптимистично - в сравнение с 2016 година, когато пушачите са били 29%, сега те са 19.66% от анкетираните.
В проучването е включен и раздел за наргиле, който показва, че почти половината от учениците са опитвали тази форма на пушене и само една трета от тях са наясно, че тя е вредна също като цигарите. Останалите смятат, че е безвредна /40.16%/ или просто не знаят /25,76%/.
Изследването на РЗИ е във връзка със Световния ден без тютюнев дим - 31 май, който тази година минава под мотото „Тютюнът и сърдечносъдовите заболявания“.