Тътнеж, прахоляк и купчини тухли на тротоара на улица „Константин Иречек“ до Клуба на дейците на културата от няколко дни карат русенци да си мислят, че е започнал дългоочакваният ремонт на Клуба. По някое време вчера тътнежите и бумтежите спряха и малко багерче чевръсто започна да внася тухли в дворчето по съседство със старинната сграда, строена преди век от Георги Мартинов. 
Най-вероятно фирма „Карина“, която е собственик на част от сградата, както и на двора и на другата постройка в него, е започнала да разчиства. Това каза в коментар на въпрос на „Утро“ главният архитект Живка Бучуковска.
Фирмата има разрешение за строеж, така че сега не е длъжна да уведомява общината /която притежава КДК - салоните на втория етаж/ за своите действия. Те щяха да правят магазин, така че е възможно и за това да се подготвят, предположи Бучуковска. Или пък разчистват или сутерена, там искаха да правят ресторант, или двора, продължи да размишлява главният архитект. Колкото до ремонта на Клуба - обявили сме поръчка за реставрация и консервация на стенописите в общата част на общината и на фирмата, във входния коридор, каза още арх.Бучуковска.
По закон се изисква тази дейност да се извърши от лицензиран специалист, а се оказва, че в Русе нямаме такъв лицензиран реставратор, добави тя.
Според нея всичко това със сигурност ще се проточи доста време, а това отлага и началото на каквито и да било ремонтни работи. Няма как - това са закони, валидни за Европейския съюз и трябва да ги спазваме, обобщи главният архитект.   
Какво правим - запълваме една дупка, немногословно, но изразително обясни единият от работниците с оранжеви гащиризони на тротоара. Той каза, че задачата, за която ги е наела фирмата, е да запълнят дупка и да укрепят дворчето, което е в съседство с Клуба. Дупката се била появила в резултат на отдавнашна авария. Затова сега я пълним, добави човекът.