Фондация „Еконт“, община Русе и ръководството на основно училище „Отец Паисий“ си подадоха ръка и обединиха усилия за реконструкцията на училищния двор. Осигурени са 250 000 лева, необходими за цялостен ремонт на спортното игрище и двора, където от десетилетия създава проблем пропадането на почвата. Зейналата дупка, която крие рискове за 700-те ученици, има шанс да бъде заличена. 
Фондация „Еконт“ дарява 100 000 лв., още толкова ще осигури общината, а с 50 хиляди лева от бюджета си ще се включи и самото училище.