Дългия и изпълнен с множество проучвания, събирателска дейност, създаване на варианти и редактиране път към една завършена книга сподели с русенци доц.Атанас Колев. Той е автор на последното засега издание, посветено на писателя, роден в Русе и изживял пълен с драматични перипетии живот - Светозар Димитров, по-известен с псевдонима Змей Горянин. 
Представянето на книгата „Змей Горянин. Летопис. Живот и творчество (1905-1958-2017)“ бе съпроводено с изложбата „Една книга от А до Я“. На нея Колев показа етапите, през които е преминала неговата работа по подготовката на изданието. Той бе изложил изпратени и получени от него писма, свързани с изследванията на творчеството и живота на писателя, ръкописни страници, факсимилета, коректури, варианти на корицата на изданието. 
Домакин на презентацията бе библиотека „Любен Каравелов“, която през 2015 г. организира научна конференция за Змея. За книгата на Атанас Колев и за самия Змей Горянин говори проф.Пенка Ангелова, а авторът представи трите части на солидния том. Ученици от Математическата гимназия направиха рецитал по стихове на писателя, а възпитаници на Училището по изкуствата добавиха музикални изпълнения.