Старата красива къща на улица „Цариград“ 33, която е недвижима културна ценност, но се руши и е в лошо състояние, ще бъде укрепена и реставрирана, като ще се възстанови автентичният й архитектурен вид. Наложителни са спешни мерки, тъй като има проблем с канализационните тръби и в сутерена от доста време се изливат отпадни води. По стените и таваните пък има пукнатини, а на места липсват стъкла. Мазилката също е в много лошо състояние. Каменният цокъл е запазен, но е замърсен. 
Сградата е строена в периода 1910-1925 година, а през 1980 г. е обявена на архитектурна културна ценност. Масивната къща има сутерен, два жилищни етажа и таван с кула, както и метална кована ограда с много орнаменти. Идеята е сградата да запази своето жилищно предназначение, като при необходимост ще се предвидят вътрешни преустройства, за да се подобри функционалността й. Ще се предвидят също нови настилки и облицовки в помещенията, като ще се възстанови оградата от каменна зидария и ковано желязо. Предвидено е и енергоефективно осветление.
Пълно конструктивно обследване ще установи актуалното състояние на елементите на носещата конструкция, ще се обследват и площадковите ВиК мрежи. Необходимо е да се изготви и архитектурен проект за ремонт на покрива и кулата с автентични материали, както и за подмяна на дограмата или на части от нея. Общината вече търси фирма, която да се заеме с изготвянето на инвестиционен проект за основен ремонт и консервация на красивата жилищна сграда.