В 6 от 10 проверени сайта на доставчици на телекомуникационни услуги Комисията за защита на потребителите (КЗП) са установили различен тип неравноправни клуази. Те се изразяват основно в ограничаване договорната автономия на потребителите, както и в предвиждането на възможност да им се спират услугите при задължения към същия оператор по други договори или дори към различен търговец. Това съобщиха вчера от пресцентъра на КЗП.
Други установени нарушения в рамките на кампанията са заблуждаваща информация за характеристиките на продуктите, както и липса на насоки към потребителите как да постъпят, ако решат да променят параметрите на сделката или да се откажат от нея.
Комисията има произнасяния по подобни казуси, включително потвърдени със съдебни решения, така че КЗК се надява нарушенията бързо да бъдат изчистени. „Към момента само един от операторите не се е съобразил с дадените от Комисията препоръки за отстраняване на несправедливите уговорки и срещу него предстои завеждане на колективен иск в съда за прогласяването им за нищожни.
Поводът за проверката е информация на Европейската комисия за констатирани от националните контролни органи в страните членки редица нарушения при прегледани 207 уебсайта на търговци в сектора. Кампанията е двуфазна: от една страна, чрез скрининг на сайтовете се събира статистическа информация, но от друга - при установяване на нарушения институцията в съответната държава налага санкции.