Пластмасови боклуци, превърнали се в нещо като самостоятелен остров със силно неугледен вид и излъчващ еколгична заплаха, все още замърсяват поречието на река Дунав край Русе. Проблемът бе констатиран преди месец, но въпреки усилията на институциите все още не е решен. 
След извършена проверка на място, от местната областна управа твърдят, че за момента няма опасност от екологична катастрофа. Замърсеният участък е на територията на индустриалната зона край град Мартен.
Според специалисти специфичното течение в района създава условия отпадъците и дърветата да се задържат на едно място, вместо да се разпространяват надолу по реката. Има съмнения, че промишлените предприятия в зоната също допринасят за замърсяването. Затова по разпореждане на областната управа фирмите са започнали да почистват бреговата ивица. 
Най-сериозните притеснения за разлив на нефтопродукти са се оказали неоснователни, тъй като петната са били от биологични масла. Част от тях са извлечени в контейнери и премахнати. 
Областният управител Галин Григоров периодично следи обстановката на място. Той обясни, че проблемът с почистването на пластмасовите бутилки все продължава, въпреки че ежедневно се почиства. 
Заради големите дънери в реката няма възможност да се навлезе в периметъра с лодка, поради което хората се опитват от брега и от понтона да обират отпадъците. 
„Това става трудно, а в същото време ежедневно прииждат и нови по поречието на Дунава, затова почистването става малко по-бавно, отколкото на нас ни се иска“, обясни Григоров.