Цялостен мащабен ремонт на първата в България железопътна линия между Русе и Варна планират от държавните железници, като с рехабилитацията ще се осигури възможност за развитие на по-голяма и постоянна скорост на движение от 70 до 130 км/ч. В момента средната скорост на движение е 66,5 км/ч за пътнически влакове и 62 км/ч за товарните.
Възстановяването на проектните параметри на жп линията Русе-Варна е наложително, тъй като сегашното състояние на железопътния участък създава затруднения за регионалния и националния жп транспорт.  

С модернизацията на жп отсечката, която е с обща дължина от около 227 километра, ще се повиши скоростта на движение, а оттам ще се съкрати времето за пътуването. 
Инвестиционното предложение е на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ и проектът вече е изпратен до кметовете на общините, през които минава трасето. За предложението предстои да се прецени необходима ли е оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). 
В Русенска област жп линията минава през землищата на селата Николово, Червена вода, Ястребово, Бъзън и Семерджиево и продължава към община Ветово и селата Писанец, Кривня и Сеново. 
Досега цялостен ремонт на съоръженията по трасето между Русе и Варна, което е пуснато в експлоатация през 1866 година, не е правен. Частично са подменяни някои елементи при отстраняване на повреди и аварии. Сред причините за намалените скорости в момента са влошеното техническо състояние, острите криви, компрометирано скрепление, повишена сеизмична активност и други.
Необходимо е да се подменят стълбове на контактната мрежа, да се провери състоянието на всички съоръжения над водните обекти с оглед сигурността за влаковете при пътуване, да се направят допълнителни укрепвания. При модернизацията няма да се отчуждават земи, тъй като предвидените дейности по трасето се разполагат върху терени, собственост на държавните железници. Оттам посочват още, че реализацията на инвестиционното намерение ще създаде условия за оптимално комбиниране и интегриране на различни модели на транспорт, оптимизиране на капацитета и ефикасността на съществуващите железни пътища.