Възможностите за отглеждане и преработка на растението арония в трансграничния регион Русе-Гюргево ще бъде тема на поредното редовно заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група. То ще се проведе на 23 май от 10 ч в сградата на Окръжен съвет Гюргево и ще бъде водено от заместник областния управител Свилен Иванов.
Заседанието се организира съвместно от Областна администрация Русе, Окръжен съвет Гюргево и Асоциация „Еврорегион Данубиус“.