Седем нови социални услуги са открити в община Русе по проект, който помага за трайно извеждане на деца до 3-годишна възраст от социални домове. Това стана ясно на заключителна конференция по проекта "Комплекс от интегрирани социални услуги за деца от 0 до 3 г. в Община Русе". 
Според директора на общинската дирекция "Здравни и социални дейности" Мариела Личева това значително подобрява социалните възможности. В Русе вече работят дневен център за деца с увреждания, центрове за психично здраве, за майчино и детско здраве, за приемна грижа и подкрепа на осиновяването, за настаняване от семеен тип. Важна роля играят семейно-консултативният център за малки деца и семейства в риск, както и звеното "Майка и бебе" със спешен прием, където могат да бъдат настанени временно бременни жени и майки, за които има риск да изоставят децата си.