Бивши и настоящи учители и ученици от Математическа гимназия „Баба Тонка“ се събраха вчера на протест пред Административния съд преди началото на заседанието по жалбата на директора Митко Кунчев срещу намаления прием в елитното училище. В нея той атакува заповедта на началника на Регионалното управление на образованието Росица Георгиева от 30 март за отпадане на една математическа паралелка.
Навсякъде в страната математическите паралелки се увеличават, само в нашия град, в училище с най-голям интерес и най-високи резултати, приемът се намалява. Смятам, че съдът е разумен и това противозаконно действие ще бъде унищожено, а хората, които са го допуснали, ще се осъзнаят, каза учителката по математика с 30-годишен стаж Мирослава Костадинова.
Нашите ръководители трябва да са наясно, че бизнесът и обществото искат образовани умни млади хора, готови за всичко, но не за минимални заплати, посочи пенсионираната учителка по математика Марина Атанасова.
С присъствието искаме да покажем, че учениците в Математическа гимназия се грижат за нея, защото най-престижните училища винаги трябва да бъдат на пиедестала. Съкращаването на математическа паралелка в гимназията в Русе ще бъде голяма грешка и ще попречи за развитието на младото поколение, заяви единайсетокласникът Александър Георгиев.
Още в началото на делото прокурорът заяви, че жалбоподателят не е уточнил дали оспорва изцяло заповедта на РУО, която се отнася за приема във всички улилища, или само частта, засягаща Математическа гимназия. Съдът се съгласи с този довод и даде 7-дневен срок това за уточняване. В същия срок РУО трябва да предостави целия оспорен административен акт. Следващото заседание по делото ще бъде в началото на юни.
За намаляване на приема в МГ с три паралелки се заговори още през януари. Целта беше да се даде предимство на професионалните училища да приемат повече ученици. Идеята предизвика серия протести на ученици и учители от гимназията, както и на бивши възпитаници. В крайна сметка приемът е ограничен с една паралелка, но по заповедта за това ще се произнесе съдът.