Близо половината от разходите на българските домакинства отиват за храна и битови сметки, става ясно от данните на Националния статистически институт. Общият доход средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2018 г. възлиза на 1407 лв., което е с 9.8% повече спрямо същия период на 2017 г. В същото време общият разход на лице за трите месеца е 1263 лв., като това е ръст от 11.5% на годишна база. Данните на статистиката показват, че българинът продължава да спестява - по 144 лева на човек за тримесечието или по 48 лева на месец.
В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (30.4%) и жилище (18.4%), като двете пера оформят близо 50% от общите разходи. Следващите най-сериозни разходи на домакинствата са за данъци и социални осигуровки (14.1%) и за транспорт и съобщения (11.9%).
Разходите за алкохолни напитки и цигари се увеличават от 50 на 53 лв. (с 6.5%). Повече даваме и за здравеопазване - от 67 на 75 лв. (с 13.1%). Разходите за данъци и социални осигуровки се увеличават от 152 на 177 лв. (с 16.9%).
В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (56.3%), следван от доходите от пенсии (27.0%), от самостоятелна заетост (6.7%) и от социални обезщетения и помощи (3.0%).
Спрямо първото тримесечие на 2017 г. относителният дял на дохода от работна заплата нараства с 0.8 процентни пункта, а доходът от пенсии намалява с 2.1 процентни пункта.