През четвъртото тримесечие на 2017 г. 1,3297 милиона български граждани са реализирали туристически пътувания и това е с 59,5% отколкото преди година, показват данни на Националния статистически институт (НСИ). Преобладаващата част - 85,2%, са били в рамките на страната, докато 11,1% - само в чужбина. 3,7% от българите са пътували както в страната, така и зад граница.
Спрямо същото тримесечие на предходната година общият брой на пътувалите лица на възраст от 15 и повече навършени години е нараснал с 59,5 на сто.
По-голямата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел „посещение на близки“ (51,5%), докато тези, реализирани в чужбина, са били за „почивка и екскурзия“ (54,3%).
В структурата на разходите по видове, с най-голям относителен дял при пътуванията в рамките на страната са били разходите за храна (40,7%), а в чужбина - разходите за транспорт (31,9%).
През четвъртото тримесечие на 2017 година средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 202,42 лева в страната и 535,89 лева в чужбина. Същевременно разходите на едно лице за професионално пътуване са средно 151,72 лева в страната и 958,15 лева в чужбина.