Средната работна заплата в Русенско намалява с 1 лев през първото тримесечие на годината, като пада на 881 лева, показват данните на националната статистика. Работещите по трудов договор са получавали през януари по 887 лева, през февруари средните възнаграждения падат на 860 лева, а през март отново скачат нагоре до 895. Спрямо първото тримесечие на 2017 г. заплатите се увеличават с 8,2%.
Същата тенденция статистиката дава и на национално ниво - средната работна заплата в страната пада с 18 лева до 1077 лева, като за февруари възнагражденията са чувствително по-ниски. Обяснения за този факт няма. По-ниски заплати за по-късия февруари биха били логични, ако в повечето фирми се плащаше на час или на дневна надница, но такава практика у нас не е много разпространена. Но тъй като от 1 януари извадката компании, върху които се прави наблюдението, е вече нова, може да се предполага, че в нея са влезли повечко такива фирми, което се отразява и на резултатите.
Ако данните са точни, средната заплата в Русенско настига тази в страната, въпреки че намалява с един лев. И разликата вече е 196 лева.
По размер на средната заплата областта остава на 10-та позиция в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) - 1456 лв., София област - 1074 лева, Стара Загора - 1052 лева, Варна - 1006 лева. В Северен централен район начело е Габрово с 932 лева. Разград е също пред нас със средна заплата от 910 лева. 
Данните за броя наети в областта спрямо края на 2017 г. отчитат увеличение с над 1000 човека. Което най-вероятно се обяснява отново с промяна в представителната извадка. Иначе е трудно да си представим, че в ситуацията нулева безработица и  крещяща нужда от хора, за която неуморно тръби бизнесът от всички браншове, изведнъж откъде магически са се появили 1000 души и са запълнили дупките. Но все пак известен ръст има и в тази нова извадка - през януари на трудов договор са работили 67 954 човека, а в края на март - 68 182.