Нова брошура „Здравни вноски“ разпространяват съвместно офисът на НАП и Регионалната служба по заетостта в Русе. Тя се отнася най-вече за безработни, които не получават обезщетения за безработица, студенти над 26 години, които не работят и други лица, които не са осигурени на друго основание по Закона за здравното осигуряване. 
В брошурата на популярен език е посочено, кога възниква на задължението за самоосигуряване и какви документи трябва да се подадат в този случай в офис на НАП, както и сроковете за внасяне на осигуровките. 
В брошурата е отбелязано, че здравноосигурителните права се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 месечни вноски за период от 36 месеца, а се възстановяват при условие, че са платени всички здравноосигурителни вноски през последните 5 години т.е. за 60 месеца. Пояснено е как всеки може сам да провери здравноосигурителния си статус на сайта на агенцията www.nap.bg, къде и как да се платят здравните вноски и как да се постъпи, ако дължимите здравноосигурителни вноски са платени, но все още това не е отразено в системата.