Нова брошура „Данък „Уикенд“ често задавани въпроси“ ще помага за изясняване на прилагането на този нов данък, съобщиха от регионалния офис на приходната агенция. 
Брошурата започва с разяснения какво следва да направи данъчно задълженото лице при покупка на дълготраен актив - например мобилен телефон, автомобил или имот, които се използват както за стопанска дейност, така и за лични цели. Посочени са различните варианти за включването на тези активи във фирмената дейност и какъв ще е данъчният ефект върху нея от направения избор между тях. Конкретно се отговаря на казуса дали в случай, че задълженото лице е упражнило изцяло право на данъчен кредит при придобиване на стока, следва да начислява ДДС за преките разходи при предоставянето й за лично ползване. Изяснено е и каква е приложимата пропорция за упражняване на данъчен кредит при закупуване на масово използвани активи като лаптоп или мобилен телефон, за които е упражнено право на данъчен кредит, и същите се ползват както за извършване на стопанска дейност, така и за лични нужди.  
В брошурата са разгледани и двата варианта как се определя данъчната основа на доставка на услуга за лични нужди, когато активите, които се използват за лични нужди, са придобити при условията на оперативен лизинг - приравнен на доставка на услуга или когато стоките, които се използват за лични нужди, са придобити чрез финансов лизинг - приравнен на доставката на стока.