Грамадното пропадане в двора на училище „Отец Паисий“, което се задълбочава с всяка изминала година, най-сетне ще бъде ремонтирано и така ще се реши дългогодишният проблем, който крие рискове за 700-те ученици. Спортното игрище и училищният двор ще бъдат цялостно реконструирани, като вече е обявена и обществената поръчка за избор на фирма за това. Проблемът с пропадането и зейналата дупка е от десетилетия, като тя периодично се отваряше и се налагаше мястото да бъде заграждано с обезопасителни ленти. За ремонта са предвидени 274 200 лева. Те бяха осигурени, след като фондация „Еконт“, община Русе и ръководството на „Отец Паисий“ обединиха усилията си за реконструкцията на двора, като местната власт и неправителствената организация дават по 100 000 лева. 
Предвидено е изграждане на площадковата канализация, подновяване на дворното осветление, на оградата, обособяване на нови игрища за различни видове спорт, лекоатлетическа пътека и озеленяване.
Срокът за приключване на ремонтите е не повече от три месеца и започва да тече след откриването на строителната площадка. В края на месеца ще стане ясно кои са фирмите, които искат да се заемат със задачата.